Parafin

Parafin Hakkında
Parafin petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir maddedir. Parafin ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranından, sonrasında bütümlü tabakalardan, 1867'den sonra da petrolden elde edildi. 1947'de de sentetik parafin mumu yapıldı.

Parafin petrolün bir yan ürünüdür. Ayrıca ham petrolden, parafinden arındırılması gerekir. Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce belli bir sıcaklıkta eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrıştırılır. Delen Petrol olarak yukarıdaki temel prensiplere göre modern tesisremimizde parafin üretimi yapmaktayız. Son teknolojiye göre yapılan parafin % 20 kadar yağ ihtiva eder. Bazı durumlarda yağ miktarı % 3'e kadar düşürülür. Daha ileri saflaştırma ile renk, koku ve tadı daha iyileştirilir. Saflaştırma işleminde sülfat asidi ve kil kullanılır. Parafin mumları, Pennsylvania tipi ham petrolü gibi parafin esaslı petrol türlerinden elde edilir. Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48 °C tam rafine edilmiş parafin mumunun ergime noktası ise, 48 ile 66 °C arasında değişir. Erime noktası yüksek olan parafin mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır.

Sentetik parafin mumu, İkinci Dünya Savaşından sonra Fischer-Tropsch tekniğiyle üretildi. Bu metotta hammadde kömürdür. Kömürden elde edilen karbon monoksit ve H2 karışımından manyetik demirin katalitik etkisiyle hidrokarbonlara dönüşür. Elde edilen ürünlerden bir kısmı parafin mumudur. Bunlar çok beyaz olup, petrolden yapılan parafin mumlarından daha serttir. 50-55 karbon bulunduran sentetik parafinlerin molekül ağırlığı ortalama 750 civarındadır. Bazı özelliklerden dolayı petrolden yapılan mumların yerine kullanılır.

Parafine batırılmış veya parafinle kaplanmış kâğıt ve karton, sıvı ve katı yiyeceklerin saklanmasında kullanılır. Çünkü parafin mumları reaksiyona girmez.

Çeşitli sanayi dallarında kimyevi ve elektrik yalıtım maddesi olarak kullanılır. Tekstilde, eczacılıkta, kozmetik sanayiinde plastik, patlayıcı madde ve elektrik malzemelerinin imalinde, bağcılıkta aşı yerlerinin izolasyonunda kullanılır. Özellikle mum imalatında balmumunun yerini almıştır.